ผู้ว่า ธปท. กาง Big Data อ่านพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนนักลงทุน – เจาะลึกคนไทยเป็นหนี้อะไรมากสุด วัดเสถียรภาพระบบการเงินไทย

ผู้ว่า ธปท. กาง Big Data พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนนักลงทุน ชี้เลือก “กองทุนอสังหา-หุ้นรายตัว-หุ้นกู้ไม่มีอันดับ” มากขึ้น-เจาะสัดส่วนคนไทยเป็นหนี้อะไรมากสุด ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ เสี่ยงลงทุนใน “หุ้น” มากขึ้น