วัฒนธรรมที่สร้างความสำเร็จให้กับ Amazon จนเติบโตกลายเป็น The Everything Store

เจฟฟ์ เบโซส ให้ความสนใจกับรายละเอียดต่างๆ ที่จะทำให้การบริการแก่ลูกค้าของแอมะซอนดีขึ้นตลอดเวลา ลูกค้าจะเห็นประโยชน์จากการบริการของเว็บไซต์แอมะซอนอย่างต่อเนื่อง เพราะการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะต้องง่ายๆ และสะดวกแก่ลูกค้า เพราะในปัจจุบันนี้ คนทั่วไปต้องประสบกับปัญหาที่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น