ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ – สาวเสียงทรงพลัง กิ๊ก วารุณี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ และ ท่าทางล้อเลียนจ่าประสิทธิ์ของมาร์ค

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 3 – 9 มิถุนายน 2555 – สาวเสียงทรงพลัง กิ๊ก วารุณี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ และ ท่าทางล้อเลียนจ่าประสิทธิ์ของมาร์ค