ส่องเสนาบดี “ปีติพงศ์” ผู้มีชื่อ ในราชสกุล “พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ใส่หัวโขน “พญานาค 1” สั่งห้ามรับเงินพ่อค้า หาทุนจากที่ดิน “ต้องห้าม”

ส่องเสนาบดี “ปีติพงศ์” ผู้มีชื่อ ในราชสกุล “พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ใส่หัวโขน “พญานาค 1” สั่งห้ามรับเงินพ่อค้า
หาทุนจากที่ดิน “ต้องห้าม” โดยมีทีมกุนซือของ “ปีติพงศ์” มีทั้งฝ่ายวิชาการ สนธิกำลังกับฝ่ายบู๊และบุ๋น มาจากหลายสารทิศ อาทิ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาเชียงใหม่ หรือ “เสธฯ ยอด” ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบว่าเป็นที่ปรึกษาประจำตัว “ปีติพงศ์”