พระเครื่อง เรื่องไม่เล็ก (2): พระเครื่องที่ซื้อขายกันสูงสุด ราคาแพงกว่าเฟอร์รารี

ความนิยมของพระเครื่องนั้น มาจากหลายปัจจัย บางรุ่นมีความเก่าเป็นแอนทีคหายากด้วยตัวของพระเอง ความเลื่อมใสในจริยวัตรของเกจิอาจารย์ พุทธคุณ พุทธศิลป์ จนถึงประสบการณ์ที่ผู้นับถือได้ประสบพบมากับตัวเองแล้วนั้น หลายต่อหลายครั้งคือการนำการตลาดรุ่นใหม่เข้ามาใช้ ทั้งเป็นการตลาดที่เกิดตามธรรมชาติ หรือจัดการให้มันเกิดขึ้น สงสัยหรือไม่ว่า ทำไมพระดังๆ แม้รุ่นเพิ่มออกจากวัดก็หาไม่ได้แล้ว การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ทำกันอย่างไร การวางแผนการตลาด ตลาดต่างประเทศ และพระเครื่องดังรุ่นใหม่ๆ เกิดมาได้อย่างไรกัน