พระสุเทพ-อนุทิน-เนวิน-สมคิด-สุดารัตน์ ชื่อร้อนๆ ในกระแส “พรรคทหาร” จับตาการจรยุทธ์ในดงขมิ้น และวัน “เผด็จสึก ปภากโร”

ชื่อที่หล่นบนโต๊ะจีน ในโรงแรมหรู ถูกเอ่ยชู ขึ้นมาในกระแสการเคลื่อนไหว จัดตั้งเครือข่ายพรรคการเมืองที่เกาะกลุ่มระหว่างอำนาจฝ่ายอำมาตย์เก่า-นายทหารนอกราชการ-ทหารในรัฐบาล กับนักการเมืองอาชีพนอกสภา ในนามของ “พรรคทหาร” ในเวลานี้มี 5 ชื่อ