ฆ่ามุสลิมไม่บาป!?

พระวีรธุจัดตั้งขบวนการ 969 เพื่อรณรงค์ต่อต้านธุรกิจของชาวมุสลิม รวมถึงบุกทำลายมัสยิดเก่าแก่ สร้างกระแสเกลียดชังมุสลิมไปทั่วทั้งเมียนมา มาตั้งแต่ปี2001 หลังจากเกิดกระแสกล่าวหาว่าชาวมุสลิมข่มขืนชาวพุทธ จนกลายเป็นจราจลในเมืองซิตตเว รัฐยะไข่ และเมืองตองอู หงสาวดี ทำให้ชาวมุสลิมเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 200 ราย แล้วแม้ว่าในปี2003 เขาจะถูกตัดสินโทษจำคุกมากถึง 25 ปี แต่ผ่านไปแค่ 7 ปี เขาก็ได้รับการอภัยโทษออกมาและปลุกขบวนการ 969 ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี2010