DSI แจ้งข้อหา “ประธานมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฯ” ส่ง อสส. สั่งฟ้อง คดีเอี่ยวฟอกเงิน “สหกรณ์คลองจั่นฯ”

DSI แจ้งข้อหา “ประธานมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฯ” ส่ง อสส. สั่งฟ้อง คดีเอี่ยวฟอกเงิน “สหกรณ์คลองจั่นฯ”

ศิษย์วัดธรรมกายเร่งคืนเงินสหกรณ์ฯคลองจั่นอีก 370 ล้านบาท รวม 2 ครั้งกว่า 1 พันล้านบาท ก่อน “พระธัมมชโย” รับทราบข้อกล่าวหารับของโจร 25 เม.ษ.นี้

กองทุนศิษย์วัดธรรมกายเร่งคืนเงินสหกรณ์ฯคลองจั่นอีก 370 ล้านบาท รวม 2 งวดกว่า 1 พันล้านบาท ก่อนรับทราบข้อกล่าวหารับของโจร 25 เม.ษ.นี้

ดีเอสไอออกหมายเรียก “พระธัมมชโย” รับทราบข้อกล่าวหา “สมคบฟอกเงิน-ร่วมรับของโจร” เลื่อนได้ 1 ครั้ง ไม่มาเตรียมออกหมายจับ

ดีเอสไอออกหมายเรียก “พระธัมมชโย” รับทราบข้อกล่าวหา “สมคบฟอกเงิน-ร่วมรับของโจร” เลื่อนได้ 1 ครั้ง ไม่มาเตรียมออกหมายจับ

“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท

“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท และพระครูปลัดวิจารย์ ธีรังกุโร 119 ล้านบาท