คลังเร่งคลอด กม.ลูก7ฉบับ รับภาษีมรดก ดีเดย์ 1 ก.พ. 59 พ่อ-แม่-ลูกรับเกิน 100 ล้านจ่าย 5% ผ่อนได้ 5 ปี – 2 ปีแรกไม่มีดอกเบี้ย – เกิน 2 ปี เสีย 0.5%/เดือน

คลังเร่งคลอด กม.ลูก7ฉบับ รับภาษีมรดก ดีเดย์ 1 ก.พ. 59 พ่อ-แม่-ลูกรับมรดก เกิน 100 ล้านจ่าย 5% ผ่อนได้ 5 ปี – 2ปีแรกไม่มีดอกเบี้ย – เกิน 2 ปี จ่าย 0.5%ต่อเดือน