ผู้เสียภาษีร้องบริจาคที่ดินสถานศึกษา หักลดหย่อนภาษีไม่ได้ เหตุกฏหมายสองมาตรฐาน

ผู้เสียภาษีมึน ยกที่ดินบริจาคหลวง หักภาษีไม่ได้ ต้นเหตุประมวลรัษฎากรมี 2 มาตรฐาน