เมื่อสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง พิษชนชั้นการเมือง “ตั๊น” ต้องลา “ภิรมย์ภักดี” คืนอ้อมอก “กฤดากร” ย้อนรอย 5 ราชตระกูลในการเมืองไทย

เมื่อสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง พิษชนชั้นการเมือง “ตั๊น” ต้องลา “ภิรมย์ภักดี” คืนอ้อมอก “กฤดากร” ย้อนรอย 5 ราชตระกูลในการเมืองไทย