วัดธรรมกาย “หลวงพ่อทัตตชีโว” เจรจาผู้บริหารสหกรณ์ฯคลองจั่นซื้อที่ดิน ”ศุภชัย ศรีศุภอักษร” 40 ล้าน ที่ถูกอายัดทรัพย์ – คดีฟ้องร้องยังไม่คืบ

ประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่น “เผด็จ มุ่งธัญญา” เจรจา “หลวงพ่อทัตตชีโว” ซื้อที่ดินของ ”ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ที่ถูกอายัดทรัพย์ มูลค่า 40 ล้าน พร้อมจ่ายตรงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพราะวัดธรรมกายลงทุนก่อสร้างโครงการพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวไปแล้ว