สำรวจโครงการสร้างพระเนื้อโลหะขนาดใหญ่ โรงหล่อชี้พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ฯใช้สำริดนอก 40 ตัน ต้นทุนเฉลี่ย 14 ล้าน

สำรวจโครงการสร้างพระเนื้อโลหะขนาดใหญ่ โรงหล่อชี้พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ฯใช้สำริด 40 ตัน ต้นทุนเฉลี่ยไม่เกิน 14 ล้าน