สตง. จี้ สสส. ติดตาม-ประเมินผลโครงการ “UnLtd Thailand – Social Hub”- ChangeFusion แจงโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสังคมริเริ่มใหม่สำเร็จกว่า 60%

สตง. จี้ สสส. ติดตาม-ประเมินผลโครงการ “UnLtd Thailand – Social Hub”- ChangeFusion แจงโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสังคมริเริ่มใหม่สำเร็จกว่า 60% – NGO 14 เครือข่าย ออกแถลงการณ์หนุน สสส. – ชี้ตีความนิยามสุขภาวะแบบกว้าง WHO ยังยอมรับ