เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาสมเด็จพระเทพฯด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา