Buddha’s Lost Children สังคมอุดมความดี

ทำไมจึงไม่มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาให้ความดูแลช่วยเหลือเด็กตามแนวตะเข็บชายแดนเหล่านี้ ซึ่งหากคนไทยดูสารคดีเรื่องนี้ก็อาจจะตามมาด้วยคำถามว่า หากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปจัดการจริงๆ พวกเขาคงต้องผ่านการพิสูจน์ก่อนว่าเป็นไทยหรือไม่ใช่ไทย เพราะอยู่กันหลายเผ่าพันธุ์ อย่างที่มีปัญหากันเสมอมาในหมู่ผู้อพยพตามชายแดน ซึ่งอาจตามมาด้วยความไม่ปลอดภัยของชาวบ้าน