ตำนานพรรคทหาร โมเดล “สืบทอดอำนาจ” ที่เสื่อมมนต์ขลัง

รูปแบบของพรรคทหารตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมานั้นมีจุดที่เหมือนกันคือรูปแบบความเป็นพรรคเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นมากับวัตถุประสงค์ที่ถูกมองว่าเพื่อการสืบทอดอำนาจให้กับคณะผู้มีอำนาจซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร และมาจากการรัฐประหาร เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วก็จะค่อยๆ ล้มหายตายจากหรือควบรวมกับพรรคอื่นในที่สุด

พระสุเทพ-อนุทิน-เนวิน-สมคิด-สุดารัตน์ ชื่อร้อนๆ ในกระแส “พรรคทหาร” จับตาการจรยุทธ์ในดงขมิ้น และวัน “เผด็จสึก ปภากโร”

ชื่อที่หล่นบนโต๊ะจีน ในโรงแรมหรู ถูกเอ่ยชู ขึ้นมาในกระแสการเคลื่อนไหว จัดตั้งเครือข่ายพรรคการเมืองที่เกาะกลุ่มระหว่างอำนาจฝ่ายอำมาตย์เก่า-นายทหารนอกราชการ-ทหารในรัฐบาล กับนักการเมืองอาชีพนอกสภา ในนามของ “พรรคทหาร” ในเวลานี้มี 5 ชื่อ