40 ปี บนเส้นทางการเมือง จุดเกิด-จุดแตกหัก “บรรหาร ศิลปอาชา”

40 ปี บนเส้นทางการเมือง จุดเกิด-จุดแตกหัก “บรรหาร ศิลปอาชา” วันนี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้ปิดฉากชีวิตจากไปด้วยวัย 83 ปี 8 เดือน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559