พรรคการเมืองรับจ้าง

พรรคการเมืองรับจ้าง- น่าสังเกตว่าในการพิจารณาผลการเลือกตั้งครั้งนี้ คนมองกันแบบรวมๆ เหมาๆ ว่าคนออกมาเลือกตั้งกี่คน โหวตโนกี่คน มากกว่าจะดูว่าใครเลือกพรรคไหน ทั้งๆ ที่ครั้งนี้มีพรรคการเมืองลงเลือกตั้งถึงห้าสิบกว่าพรรค พูดง่ายๆ ก็คือ พรรคการเมืองถูกกลืนไปในความขัดแย้งทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่ง เดี๋ยวนี้เราก็มองการเมืองเป็นสีมากกว่าเป็นรายพรรค