คลังโชว์ผลงานแก้หนี้นอกระบบ ปล่อยกู้แล้วกว่า 2 หมื่นล้าน จับเจ้าหนี้ดำเนินคดีเกือบ 5 พันราย

คลังโชว์ผลงานแก้ “หนี้นอกระบบ” ปล่อยกู้แล้วกว่า 2 หมื่นล้าน – จับเจ้าหนี้ดำเนินคดีเกือบ 5 พันราย

สรรพสามิตเตรียมเก็บ “เงินบำรุงกองทุนคนชรา” 2% สุรา-ยาสูบจ่าย“Earmarked Tax”รวม 17.5%

สรรพสามิต-กรมศุลฯเตรียมเก็บ “เงินบำรุงกองทุนคนชรา” 2% ผู้บริโภคสุรา-ยาสูบจ่าย “Earmarked Tax” รวม 17.5%