การลงทุนในมรดกโบราณคดี ขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่ถูกลืม

การเมินเฉยต่อความสำคัญของประวัติศาสตร์ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนนับล้านคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพัทยาและจังหวัดชลบุรีต่างมุ่งตรงไปที่แหล่งท่องเที่ยวด้านความบันเทิง โดยหาได้รู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าเเก่ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 และยังอาจเป็นตัวอย่างของชุมชนยุคโฮโลซีนที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้