เหลียวหลังเพื่อแลหน้า (ตอนที่ 2): เรื่องการเมืองไทย

บทแรกเลย…ขอเริ่มด้วยเรื่องการเมืองไทย ในช่วงหกสิบปีที่ผ่านมาพื่อใช้เป็นหลัก ร้อยเรียงเรื่องอื่นๆอีกสามด้าน ที่จะค่อยๆเล่าต่อไป เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง ความมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว และประโยชน์อีกอย่าง กำลังนี้ใครๆก็เรียกหาแต่การ”ปฏิรูป” …จะเดินหน้าอะไร ปรับเปลี่ยนอะไร ให้เป็นอย่างไร ลองเหลียวหลังกลับไปดูที่มาที่ไป น่าจะช่วยได้บ้าง