เจาะงบเยียวยาน้ำท่วม 12 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (3): สอบวินัย “รำพึง ธรรมเจริญ” ตรวจใบเสร็จ 12 ล้าน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบวินัย “รำพึง ธรรมเจริญ” ตรวจใบเสร็จรับเงิน 12 ล้านบาท ให้ได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน