ข้อสังเกตความโปร่งใส – ผลประโยชน์ทับซ้อน รมช.สาธารณสุขตั้ง “นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” สอบข้อเท็จจริงสวรส.โครงการ IDRC ชี้รายงานซุกชื่อ ไม่ระบุเคยนั่งเป็นประธานสมัยแรก

รมช.สาธารณสุขตั้ง”นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” สอบโครงการ IDRC ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานสอบข้อเท็จจริงซุกไม่เปิดชื่อ ชี้เคยนั่งเป็นประธานสมัยแรก เผยสวรส.ได้ทุนโครงการIDRCแต่เงินไม่ผ่านสวรส. แยกบัญชีแถมไม่เปิดรายละเอียดการใช้เงิน