ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนล่าสุด และ รมว.พาณิชย์ เปลี่ยนร้าน “โชห่วย” เป็น “โชสวย”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 3-9 มีนาคม 2556 – ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่า กทม. คนล่าสุด และ รมว. พาณิชย์ เปลี่ยนร้าน “โชห่วย” เป็น “โชสวย”