โมเดลจัดการขยะชะงัก ผู้ว่าปทุมธานีเผยมีทั้งฝ่าย “ร้องเรียนและคัดค้าน” – ขยะล้นเมือง ตกค้าง 2.2 แสนตัน

วิกฤติขยะไทยที่ทั้งตกค้างสะสมและกำจัดไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลประกาศให้ขยะกลายเป็นวาระแห่งชาติ มี 6 จังหวัดเป็นโมเดลนำร่อง จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยวางแผนการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่กลับถูกชาวตำบลเชียงรากใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะคัดค้านเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ติดชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม