นายกฯ พอใจปฏิบัติการฝนหลวง – ช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ กำชับทำต่อเนื่องควบคู่มาตรการอื่น

นายกฯ พอใจปฏิบัติการฝนหลวง – ช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ กำชับทำต่อเนื่องควบคู่มาตรการอื่น

แพทย์หวั่นปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกินค่ามาตรฐาน ชี้ฝุ่นขนาดเล็กเสี่่ยงเป็นมะเร็ง ยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจ เพิ่ม 4 เท่า

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ แพทย์หวั่นฝุ่นขนาดเล็ก เสี่่ยงเป็นมะเร็ง ยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม 4 เท่า