CSRกสิกรไทยร่วมส่งมอบความอุ่น “แจกผ้าห่ม” เชื่อมมิติความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุด

กสิกรไทยร่วมส่งมอบความอุ่น “แจกผ้าห่ม” เชื่อมมิติความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยโครงการมอบผ้าห่มคลายหนาวนี้ช่วยส่งเสริมการสร้างความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่น ซึ่งหลายหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ของน้อง ๆ นักศึกษาทุนของธนาคารกสิกรไทย ที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการช่วยเหลือคนในชุมชนและใกล้เคียง เกิดเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ทั้งการเป็นแบบอย่างของผู้ไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษา และการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นของตน