วันที่หมอตาต่างจังหวัดหมดศรัทธา สปสช.!!

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเร่งผ่าตัดต้อกระจกมากได้ถึงกว่า 1 ล้านราย ใช้เงินภาษีของคนไทยไปกว่า 10,000 ล้านบาท แต่กลับยังมีผู้ตาบอดจากภาวะต้อกระจกตกค้างอีกพอสมควร เพราะการผ่าตัดถึงกว่าห้าหมื่นรายต่อปีอยู่ในมือของภาคเอกชนที่ไม่จำเป็นต้องผ่าผู้ที่มีวีซ่าที่ต้องผ่าตัดด่วน