ศาลปกครอง พิพากษาเพิกถอนการสรรหา “สมมาตร์ มีศิลป์” เป็น ผอ.องค์การค้าของ สกสค. มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555

ศาลปกครอง พิพากษาเพิกถอนการสรรหา “สมมาตร์ มีศิลป์” เป็น ผอ.องค์การค้าของ สกสค. มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555