“นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล” อดีต ผอ.สวรส. โต้ข้อกล่าวหา รมช.สาธารณสุข ระบุใช้อำนาจเกิน – ไม่โปร่งใส กรณีถูกปลดพ้นตำแหน่ง

“นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล” อดีต ผอ.สวรส. โต้ข้อกล่าวหา รมช.สาธารณสุข ระบุใช้อำนาจเกิน – ไม่โปร่งใส กรณีถูกปลดพ้นตำแหน่ง แจกรายละเอียดเป็นรายวัน ฟ้องศาลปกครองและขอความคุ้มครองจากป.ป.ช.