“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าแบงก์ชาติ มอง 20 ปี วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แล้วจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่!

“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าแบงก์ชาติ มอง 20 ปี บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เปรียบเทียบสถานการณ์ปี 2540 กับปี 2560 แล้วในอนาคตมีความเสี่ยงแค่ไหน มีอะไรบ้าง แล้วจะรับมืออย่างไร

“วิรไท สันติประภพ” ชี้ 3 ปัจจัยส่งผล “fear index” สูงขึ้น เตือนตลาดการเงินโลกผันผวน – เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแต่ไม่ทั่วถึง

“วิรไท สันติประภพ” ชี้ 3 ปัจจัยส่งผลดัชนีความกลัว “fear index” สูงขึ้น เตือนตลาดการเงินโลกผันผวน ส่วนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแต่ไม่ทั่วถึง ภาระหนี้สูง ย้ำบทบาท ธปท. “รักษาเสถียรภาพ-งานพัฒนา” และร่วมมือกับเอกชนเตรียมตัวรองรับ game changers