70 ปีแบงก์ชาติ ยึดหลัก “ประโยชน์ส่วนรวม-ปลอดการเมือง-ไม่หวังกำไร”

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” เปรียบวิกฤติการเงินโลกเหมือนแผ่นดินไหว เกิดขึ้นถี่และแรงขึ้น แต่ป้องกันได้โดยการดำเนินนโยบายการเงินต้องอิสระ ไม่คำนึงถึงความพอใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และการประเมินความสำเร็จต้องไม่วัดจากผลกำไร เผยยอมขาดทุนเพื่อให้เศรษฐกิจชาติไปต่อได้