“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ เล่าปมร้อน ร่าง พ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟู

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ เล่าปมร้อน ร่างพ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟู

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” มั่นใจหนี้กองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาท…เอาอยู่

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ มั่นใจหนี้กองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาท…เอาอยู่