เปิดสูตรคลัง-แบงก์ชาติ 5 แนวทางเก็บเงินแบงก์แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ

เปิดสูตรคลัง – แบงก์ชาติ 5 วิธี เก็บเงินแบงก์เพื่อแก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ มั่นใจช่วงแรกแบงก์ไม่ผลักภาระให้ลูกค้า แต่ระยะยาวน่าห่วงหากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เปลี่ยนบทบาท ด้านคลังมั่นใจแนวทางนี้ถอดกับดักหนี้ 14 ปี กองทุนฟื้นฟูฯ

ถอดประสบการณ์ “ธาริษา วัฒนเกส” : การดูแลเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ( 1 )

“ธาริษา วัฒนเกส” บรรยายในหัวข้อ “Pursuing Monetary and finance stability : Bank of Thailand’s Perspectives” ในงานสัมมนา “SEACEN-BIS Executive Seminar” ครั้งที่ 9 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 จึงได้ใช้เวทีนี้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ