ผู้ว่าการกรุงโตเกียวกับการแสดงสปิริต (ภาคบังคับ)

บทเรียนจากกรณีของโยอิชิ มะซุโซะเอะ แสดงให้เห็นว่า พลังของภาคประชาชนและสื่อมีส่วนกดดันให้นักการเมืองเก๋าๆ อย่างมะซุโซะเอะพ้นจากตำแหน่งแบบต้องแสดงสปิริต (ในภาคบังคับ)