ครม. เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ สูงสุด 310 บ./วัน – อนุมัติจ่ายผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน 1.2 หมื่นล้าน

นายกฯ วอน อย่าใช้คำว่า “แจกเงิน”– เตรียมออกมาตรการกระตุ้น ศก. ช่วงปีใหม่ – ผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคนเฮ ครม. อนุมัติเงินช่วย 1.2 หมื่นล้าน-เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ สู่งสุด 310 บ./วัน

ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สร้างความโปร่งใสใช้งบภาครัฐ – ควัก 6.7 พันล้าน อุ้ม 4 โครงการช่วยเกษตรกร

ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สร้างความโปร่งใสใช้งบภาครัฐ – ควัก 6.7 พันล้าน อุ้ม 4 โครงการช่วยเกษตรกร