ฤาจะถึงกาลล่มสลายของระบบสาธารณสุขไทย

ระบบสาธารณสุขประเทศไทยจะล่มสลายจริงหรือ !!! ทำไมโรงพยาบาลบริหารแล้วขาดทุนบานเบอะ เจาะเบื้องลึกค่ายาผู้ป่วยแค่ 7 บาทต่อวัน ขณะที่ยอดคนไข้พุ่ง 330 % ชี้กรมบัญชีกลางลดทอนสิทธิผู้ป่วย กดคุณภาพชีวิตข้าราชการ แถมแพทย์ไม่มีโอกาสใช้ยาใหม่ๆ หวั่นคุณภาพแพทย์ต่ำลงเรื่อยๆ