Narcissistic Parents: 10 สัญญาณของการเป็นผู้ปกครองที่ “หลงตัวเอง”

การวิจัยหลายๆชิ้นพบว่าลูกๆของ narcissistic parents มักจะโตขึ้นเป็นคนที่ขาดความรัก ขาดความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร (เพราะตัวเลือกในชีวิตเกือบทั้งหมดถูกพ่อเเม่กำหนดมาทั้งนั้น) มีโอกาสเป็นโรคจิตตกสูงเเละมักจะกลายไปเป็น narcissistic parents กับลูกของตัวเองในอนาคต