สำรวจข้อมูลตม. 10 ปี พบต่างชาติตกค้างไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ 1.12 ล้านคน

เปิดข้อมูล ตม. 10 ปี มีต่างชาติคงค้าง ไม่ได้รับอนุญาต 1.1 ล้านคน เผยปี 57 อนุมัติต่างด้าวอยู่ต่อมากที่สุด 5 อันดับแรก-จีน-พม่า-ลาว-เขมร-อินเดีย- รอง ผบช.ส. ชงมหาดไทยขึ้น “บัญชีดำ” ห้ามเข้าประเทศ