เรื่องราวความสำเร็จของสิงคโปร์ จากประเทศ “โลกที่ 3 สู่โลกที่ 1”

สิงคโปร์มีชื่อเสียงมากในเรื่องการสร้างสถาบันและองค์กรของรัฐที่ยึดหลักคุณธรรมความสามารถ ทำให้เป็นประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากที่สุดในโลก สถาบันดังกล่าว ได้แก่ ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง กระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรมตามตัวบทกฎหมาย ผู้นำการเมืองที่มีคุณธรรมกับคุณภาพระดับสูง และความเป็นเอกภาพทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง

4 VIEWS DRIVE: Organization. Leader. Sustain (ตอน4) : 10 ทักษะที่นายจ้างในอนาคตมองหา ต้อง learn-relearn-unlearn

ภาวะผู้นำกับความยั่งยืนขององค์กร 10 ทักษะที่นายจ้างในอนาคตมองหา ทุกคนต้อง learn-relearn-unlearn และอนาคตไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้า

4 VIEWS DRIVE: Organization. Leader. Sustain (ตอน3): การสร้างภาวะผู้นำตอบโจทย์ความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ – “คาถา” True Business Practice

“ผู้นำ” ไม่ได้มีแค่ความรักที่มากกว่าหรือความใส่ใจที่มากกว่าผู้อื่น หรือความทุ่มเทเสียสละที่มากกว่าผู้อื่น ผู้นำเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะบุกเบิก สร้างสิ่งใหม่ พัฒนา เพราะรู้ว่าการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนสำคัญของความยั่งยืน และผู้นำที่สามารถสนุกสนานกับมันได้ หรือรักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รักกับมันได้ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว นั่นละครับคือผู้นำที่เป็นนักบุกเบิก ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อย

“ไมเนอร์กรุ๊ป” เปิดกลยุทธ์การสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ recruit และ reward แต่ต้อง recognize ให้ถูกจุด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทไมเนอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ แดรีควีน ซิซซ์เล่อร์ ฯลฯ โดย คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร่วมกับ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป ร่วมแถลงความสำเร็จของประเทศไทยในการจะได้เดินทางไปประชุมระดับนานาชาติโดยเอทีดี (ATD) หรือ Association For Talent Development ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาบุคคลากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีสมาชิกกว่า 120 ประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้