มหากาพย์นำเข้ารถหรู (3): ศุลกากรค่อนกรม “ไม่สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ เร่งตั้งศูนย์ข้อมูลกลางบีบพ่อค้ารถ – WTO ชี้ขัดหลัก GATT

มหากาพย์นำเข้ารถหรู (3): ศุลกากรค่อนกรม “ไม่สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ ระบบตรวจสอบไม่มีผลในทางปฏิบัติ เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง บีบพ่อค้ารถแจ้งราคาเพิ่ม WTO ชี้ขัดหลัก GATT

กรมศุลกากร (6): เอกชนร้อง “ยิ่งลักษณ์” เลิกตั้งโต๊ะเก็บค่าธรรมเนียม”ผู้นำเข้า-ส่งออก” 270บาท/รายการ เงินไม่เข้าหลวงแต่ใช้แจกคนกรมศุลฯ

เอกชนยื่นหนังสือให้ “รัฐบาล” ทบทวนหรือยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมในการผ่านพิธีการศุลกากร ที่เก็บฉบับละ 270 บาท สร้างต้นทุนเอกชน แต่เป็นแหล่งรายได้เสริมคนกรมศุลฯ