เช็คระดับธรรมาภิบาลไทย ป.ป.ช. ระบุ “เด็ก” ติดสินบนตลอดชีวิต

เช็คระดับธรรมาภิบาลในไทย ป.ป.ช. ระบุ เด็กติดสินบนตลอดชีวิต ชี้ถ้าฝากลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว ต่อไปลูกก็จะติดสินบนตลอดชีวิตของตัวเอง