ประมวลภาพผู้นำต่างประเทศเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นอกจากการร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศของตนแล้วผู้นำประเทศบางส่วนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพด้วยตนเอง