รายได้ “ผู้กำกับภาพยนตร์” แค่ทำหนัง…เลี้ยงชีพไม่ได้

อาชีพ “ผู้กำกับภาพยนตร์” ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเมืองไทย จากที่สมัยก่อน คนดูจะสนใจเฉพาะ “คู่พระ-คู่นาง” แต่แทบจำชื่อผู้กำกับไม่ได้ ทุกวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไป ภาพยนตร์บางเรื่องมีคนมาดูเพราะ “ชื่อของผู้กำกับ” กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลายคน อยากก้าวเข้ามาประกอบอาชีพนี้