‘ทุจริตเชิงนโยบาย’ ตายยาก: แก้กฎหมายโทรคมนาคมเอื้อธุรกิจการเมือง บิดเบือนเจตนารมณ์กฎหมาย (3)

‘ทุจริตเชิงนโยบาย’ ตายยาก (3): แก้กฎหมายโทรคมนาคมเอื้อธุรกิจการเมือง บิดเบือนเจตนารมณ์กฎหมาย