มท.1 แจงปมถอนร่างผังเมืองรวมหวังระงับศึกภาคเกษตร-อุตสาหกรรม – 10 ปี ประกาศใช้แค่ 9 จังหวัด

มท.1 แจงปมถอนร่างผังเมืองรวม หวังระงับศึกภาคเกษตร-อุตฯ ยัน เร่งคลอดผังจังหวัดไม่ได้ เหตุไม่มีเงิน จนท. รับ ปัญหาแก้ไม่ตก