“โสมแดง” ผลัดใบ ท่ามกลางความท้าทายโลกคอมมิวนิสต์แห่งสุดท้าย

การถึงแก่อสัญกรรมของ “คิม จอง-อิล” ส่งผลให้เกิดการผลัดใบอำนาจในเกาหลีเหนือสู่ทายาทรุ่นที่ 3 ท่ามกลางความท้าทายที่โลกคอมมิวนิสต์แห่งสุดท้ายกำลังเผชิญ