มูลนิธิเพื่อคนไทย-ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยโครงการ “ออกเสียง ออกแบบ ประเทศไทย” 7ความฝันที่คนไทยฝันอยากเห็นมากที่สุด

“มูลนิธิเพื่อคนไทย-ม.หอการค้าไทย”เปิดผลวิจัยฟังเสียงคนไทย “5 หมื่นคน”อันดับ 1 ฝันอยากเห็น “รู้รักสามัคคี” พร้อมเชื่อมต่อกลไกการปฏิรูปภาคพลเมือง