วิบากกรรมชาวนาไทย ในห้วงรอยต่อนโยบายข้าวจากประกันรายได้สู่รับจำนำ ใครจะช่วย!!

เปิดอกชาวนาไทย “สมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอยุธยา อุปนายกสมาคมชาวนา ข้าวไทย เผยวิบากกรรมหลายเด้ง ในห้วงรอยต่อนโยบายข้าวจากประกันรายได้สู่รับจำนำ แล้วใครจะช่วย!!